Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonca femim


Beste: Muâllim İsmail Hakkı Bey
Güfte: ?
Makam: Nihavend
Usûl: Fahte

Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonca femim
Acımazdı yüreğimde acıyan zahmı dilim
Acı Allah için olsun ki harâbı aşkım
Râhatım aldı visâlin hevesile elemim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir