Aman cânâ beni şâd et


Beste: Fehmi Tokay
Makam: Bûselik
Usûl: Curcuna

Aman cânâ beni şâd et
Terahhûm eyle imdâd et
Dilersen terk-i kast eyle
Bana sen kıyma, azâd et

Firâkınla perişânım.
Sana olsun fedâ, cânım.
Geçip cevr-i sitemden gel,
Mürüvvet eyle, insâf et.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir