Ey büt-i nev  edâ olmuşum müptelâ


Makam: Hicâz
Usûl : Semâi
Beste: Dede Efendi
Güfte: Enderûni Vâsıf Bey

Ey büt-i nev edâ olmuşum müptelâ
Âşıkım ben sana, iltifât et bana
İltifât et bana, âşıkım ben sana

Gördüğümden beri olmuşum serseri
Bendenem ey peri, iltifât et bana
İltifât et bana, âşıkım ben sana

Hâsılı bunca dem, ben senin bendenem
Gel, gel ey gonca fem, iltifât et bana
İltifât et bana, âşıkım ben sana

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir