Gördüm ki sarmış yârimin etrafını ağyâr

Beste : Süleyman Erguner
Güfte : Süleyman Erguner
Makam : Hüzzâm

Gördüm ki sarmış yârimin etrafını ağyâr,
Canân kalmış hâr içinde gonca-i râ’nâ gibi,
Yâr mağrur, ağyâr mesrûr, kalb-i mahzûnum kırık,
Eyledim feryâd o demde bülbül-i şeydâ gibi,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir