Gül hazîn, sünbül perîşan, bâğ-ı zârın şevki yok,


Makam: Beyâti
Usûl : Ağır Aksak
Beste: Rahmi Bey
Güfte: Recâizâde Mahmûd Ekrem

Gül hazîn, sünbül perîşan, bâğ-ı zârın şevki yok,
Dertnâk olmuş hezârın nağmenkârın şevki yok.
Başka bir hâletle çağ?lar cûy-i bârın şevki yok.
Âh eder inler nesîm-i bî-karârın şevki yok.
Geldi ammâ neyleyim sensiz bahârın şevki yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir