Emel-i meyl-i vefâ sende de var, bende de var

Beste: Şevkî Bey Güfte: ? Makam: Beyati Emel-i meyl-i vefâ sende de var, bende de var Heves-i ayş û sefâ sende de var, bende de var Zâil olmaz dil-i âşüftemizin sevdası Heves-i ayş û sefâ sende de var, bende de var Arayıp yâr-ı vefâdar gönül bulsa bile Dil-i firkâtzedemiz vâsıl-ı …

Bir pür cefâ hoş dilberdir

Beste: Sultan III. Selim Güfte: Sultan III. Selim Makam:Bûselik Bir pür cefâ hoş dilberdir Müptelâyım hayli demdir Elbet gönül arzu eyler Gül yanağı her şeb terdir Görebilsem sevebilsem Gül yanağı her şeb terdir Yalvardıkça inad eder İnsaf eyle gayrı yeter Üzerine pek varamam Korkarım ki kaçar gider Görebilsem sevebilsem Gül …

Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden

Beste: Zeki Duygulu Güfte: Badî Nedim Makam: Nihâvend Usûl: Yürük Semâî Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden Bulmakta teselli batan akşam güneşinden Cânım ye le lel lel lel lel lel lel âhım ye le lel li Alnımdaki hattı yaşımın mâtemi sanma Her çizgi açıldı acı hicrân ateşinden Cânım ye …