Karşıdan yâr güle güle Yârim geldi canım geldi

Beste: Dede Efendi Güfte: ? Makâm: Beyâtî Karşıdan yâr güle güle Yârim geldi canım geldi Servi gibi salınarak Yârim geldi canım geldi Âh bir tanem geldi Yâr yâr cânânım geldi Elindeki deste güle Bakıyordu güle güle Müjdeler olsun bülbüle Yârim geldi canım geldi Âh bir tanem geldi Yâr yâr cânânım …

Kalbim yine üzgün seni andım derinden

Beste: Selâhattin Pınar Güfte: Yahyâ Kemâl Beyatlı Makam: Bayâti Kalbim yine üzgün seni andım derinden Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden

Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey

Beste: Tab’i Mustafa Efendi Güfte: ? Makam: Beyati Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey İşret edelim yâr ile şimdi demidir hey Bu kavli sürahi eğilip sâgara söyler ne der Düm de re la dir na te ne dir na te ne dir ney Mecliste çalındı yine tanbur ile neyler …

Emel-i meyl-i vefâ sende de var, bende de var

Beste: Şevkî Bey Güfte: ? Makam: Beyati Emel-i meyl-i vefâ sende de var, bende de var Heves-i ayş û sefâ sende de var, bende de var Zâil olmaz dil-i âşüftemizin sevdası Heves-i ayş û sefâ sende de var, bende de var Arayıp yâr-ı vefâdar gönül bulsa bile Dil-i firkâtzedemiz vâsıl-ı …

Bülbül’i Şeydâ’ya döndüm, dehr’i görmez gözlerim

Beste: Şerif İçli Güfte: Mes’ud Kaçaralp Makam: Beyatî Bülbül’i Şeydâ’ya döndüm, dehr’i görmez gözlerim Âşıkım Leylâ’mı gurbet elde her dem özlerim. Fecr’i yok, mehtâb’ı sonsuz Şeb-i Yeldâ’dayım; Lütfet artık âfitâbım ben cemâlin gözlerim.

Gül hazîn, sünbül perîşan, bâğ-ı zârın şevki yok,

Makam: Beyâti Usûl : Ağır Aksak Beste: Rahmi Bey Güfte: Recâizâde Mahmûd Ekrem Gül hazîn, sünbül perîşan, bâğ-ı zârın şevki yok, Dertnâk olmuş hezârın nağmenkârın şevki yok. Başka bir hâletle çağ?lar cûy-i bârın şevki yok. Âh eder inler nesîm-i bî-karârın şevki yok. Geldi ammâ neyleyim sensiz bahârın şevki yok.