Ağlar gezerim sâhili, sanki benimlesin

Makam: Hicâz Usûl : Düyek Beste: Dr. Alâeddin Yavaşça Güfte: Selim Aru Ağlar gezerim sâhili, sanki benimlesin Ayda yüzün, geceyi öpen sularda sesin Bilmek istemem şimdi, nerede, nasıl, kiminlesin Dünyâ gözümde değil, çünkü sen gönlümdesin