Bakmıyor çeşm-i siyâh feryâde,

Makam: Nihâvend Usûl: Çifte Sofyân(Aksak) Beste: Hacı Ârif Bey Güfte: Hacı Ârif Bey Bakmıyor çeşm-i siyâh feryâde, Yetiş ey gamze yetiş imdâde. Gelmiyor hançer-i ebrû dâde, Gel ne korkarsın ecel sîmâ-yı zerdimden benim, Kurtar Allah aşkına dünyâyı derdimden benim. Yetiş ey gamze yetiş imdâde