Gül ağacı değilem Her gelene eğilem

Makam: Rast Usûl : Semâi Beste: Necib Mirkelâmoğlu Güfte: Necib Mirkelâmoğlu Gül ağacı değilem Her gelene eğilem Çek elini elimden Ben sevgilen değilem Nice bile arzeyleyem Kızıl gülem men Kollarını sar boynuma Sevgilinem ben Eli elimde yârim Olmuşam deli yârim Bu günüm böyle geçti Sabahı geli yârim Nice bile arzeyleyem …

Ağlasam da faydası yok, sevsem de zamânı geçti

Makam: Rast Usûl : Düyek Beste: Selâhaddin İnal Güfte: Ali Sarcan Gönül aşkınla gözyaşı gözyaşı dökmekten usandı artık Zira gözde yaş kalmadı, sabr ile uslandı artık Ağlasam da faydası yok, sevsem de zamânı geçti Zira gözde yaş kalmadı, sabr ile uslandı artık.

Esti nesim-i nev-bahar, açıldı güller subh-dem

Makam: Rast Usûl : Türk Aksağı Beste: Hacı Ârif Bey Güfte: Nef’i Esti nesim-i nev-bahar, açıldı güller subh-dem Açsın bizim de gönlümüz, sâki medet, sun câm-ı cem Erdi yine ürdibehişt, oldu havâ anber-sirişt Âlem behîşt-ender-behîşt, her gûşe bir bâğ-ı irem Gül devri, ayş eyyâmıdır, zevk u safâ hengâmdır Âşıkların bayrâmıdır, …

Unutulmuş birer birer Eski dostlar, eski dostlar

Makam: Rast Usûl : Semâi Beste: Gültekin Çeki Güfte: Hayri Mumcu Unutulmuş birer birer Eski dostlar, eski dostlar Ne bir selâm, ne bir haber Eski dostlar, eski dostlar Hayâl meyâl düşler gibi Uçup giden kuşlar gibi Yosun tutan taşlar gibi Eski dostlar, eski dostlar Unutulmuş isimlerde Bilinmez ki nasıl, nerde …

Bana nasıl vazgeç dersin, gönül senden vazgeçer mi?

Makam: Rast Usûl : Düyek Beste: Dr. Alâeddin Yavaşça Güfte: Fikri Akurgal Bana nasıl vazgeç dersin, gönül senden vazgeçer mi? Güneşsiz bir gök altında kış geçer mi, yaz geçer mi? Okuduğum duâ sensin, kalb ağrıma devâ sensin Kokladığım hava sensin, gönül senden vazgeçer mi?