Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden

Beste: Zeki Duygulu Güfte: Badî Nedim Makam: Nihâvend Usûl: Yürük Semâî Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden Bulmakta teselli batan akşam güneşinden Cânım ye le lel lel lel lel lel lel âhım ye le lel li Alnımdaki hattı yaşımın mâtemi sanma Her çizgi açıldı acı hicrân ateşinden Cânım ye …